ที่เที่ยว ในเมือง แต้จิ๋ว หรือ เฉาโจว มีอะไรบ้าง ?

ที่เที่ยว ในเมือง

ที่เที่ยว ในเมือง เมืองแต้จิ๋วประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยว ในเมือง แต้จิ๋ว หรือ เฉาโจว เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ติดกับซัวเถาทางทิศใต้ ของประเทศจีน จรดกับเมืองก๊๊กเอี๊ยทางตะวันตกเฉียงใต้ ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับเมืองเหมยโจว และมณฑลฝูเจี้ยน ทางทิศตะวันออกจรดกับ ทะเลจีนใต้ อีกทั้งคนในเมืองนี้เอง ยังมีภาษาเฉพาะเป็นของตัวเอง ที่แตกต่างจากจีนภูมิภาคอื่นๆนั้นเอง โดยดั่งเดิมนั้นคนแต้จิ๋วนับว่า

เป็นกลุ่มคนที่มีอายุมาอย่าวนานแล้วนั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยก็ได้ ที่มีวิฒนาการรวมถึงวัฒนธรรม ไม่เหมือนกับภาคอื่นๆในประเทศจีนนั้นเอง ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 214 ก่อนคริสตกาล ตรงกับยุคสมัยของราชวงค์ฉิน

ดั่งเดิมนั้นแต้จิ๋วยังเป็นพื้นที่ ของกลุ่มคนที่ทำการเกษตร และยังไม่ได้มีการพัฒนาท้องถิ่น เหมือนกับในปัจจุบันนั้นเอง จากนั้นได้ถูกจัดให้อยู่ในส่วนการปกครองของ หนานไห่ ล่วงมาถึงสมัยราชวงค์จิ้นฝั่งตะวันออก ด้วยความเลวร้ายจากการปกครองของ ราชวงค์ฉินทำให้ประชาชน รวมถึงอาณาจักรอื่นๆ ได้ก่อกบฎทั้งประเทศ หลังจากที่จักรพรรดิ์จิ๋นซีได้สิ้นลง หลังจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นเอง ปี ค.ศ. 413

เขตปกครองตงกวัน ได้เปลี่ยนชื่อการปกครอง อี้อัน หรือ หงี่อัง ในภาษาแต้จิ๋ว และในต้นราชวงค์สุย ปี พ.ศ. 1133 ( ค.ศ.590 ) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเขตเมืองชื่อ สวินโจว และต่อมาในยุคที่ประเทศจีนเป็นสาธารณรัฐจีน ได้รวมเขต เฉา และ สวิน

เข้าด้วยกันในเขตที่ชื่อว่า เขตเฉาสวิน ส่วนเมืองแต้จิ๋วนั้นได้รับการพัฒนา รวมถึงมีการพูดถึงและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อยู่บ่อยครั้งในประเทศแห่งนี้ โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนที่อื่นในจีน เพราะคนแต้จิ๋วนั้นมีรสชาติอาหารที่เผ็ด และรสจัด กว่าภูมิภาคอื่นๆในประเทศจีน จึงทำให้อาหารของคนแต้จิ๋วนั้น แพร่หลายไปทั่วโลกนั้นเอง นอกจากวัฒนธรรมของคนแต้จิ๋วจะแผ่

ไปทั่วทั้งโลกก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ไป พร้อมกับวัฒนธรรมเลยก็คือคนในเมืองนั้นเอง จากภัยสงคราม กลางเมือง รวมถึงปัญหาความอดยากหรือแร้งแค้นในอดีต ได้ผลักให้คนแต้จิ๋วนั้นอพยพไปยังดินแดนต่างๆ อย่างบุคคลที่มีความสำคัญกับคนไทย

คือสมเด็จพระเจ้าตากสิมหาราช ท่านเองก็มีเชื้อสายคนจีนแต้จิ๋ว ที่มาเติบโตยังที่ดินแดนกรุงศรีอยุธยานั้นเอง รวมถึงได้รวบรวมอาณาจักร เอาไว้จนถึงปัจจุบัน ที่รูปปั้นของท่านนั้นมีปรากฎให้เห็น อยู่ทั่วไปรวมถึงฝั่งธนบุรีบ้านเราด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์ของคนแต้จิ๋วนั้น มีมาอย่างยาวนาน และมีความผูกพันธุ์กับคนไทย รวมถึงภูมิภาคในแถบนี้ด้วยเช่นกันนั้นเอง

ที่เที่ยว ในเมือง เมืองแต้จิ๋วมี ความสัมพันธ์อย่างไรกับไทย?

ในอดีตนั้นคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ ได้อพยพย้ายออกจากแผ่นดินใหญ่กัน ถึง 6 ครั้งเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละครั้งนี้เองเกิดจาก สงครามกลางเมืองภายใน จากการผลัดเปลี่ยนราชวงค์ รวมถึงปัญหาความอดยาก และการย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดน ที่สร้างโอกาสให้กับพวกเขานั้นเอง ประเทศไทยเอง ก็ได้มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่หลางช่วงด้วยเช่นกัน แต่ที่เข้ามาเยอะและหลายคนรู้กัน

ก็คือช่วงรัชกาลที่ 5 ของไทยนั้นเอง โดยคนจีนที่เข้ามานั้น เริ่มแรกเข้ามาขายแรงงาน รวมถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างๆ ที่เข้ามาเปิดตลาดในพื้นที่ใหม่ๆ รวมถึงประเทศไทยเอง ที่เต็มไปด้วยร้านค้าของคนจีน หรือคนงานจีนมากมายนั้นเอง

การเดินทางของคนแต้จิ๋วนั้น ได้อาศัยมาทางเรือทางใต้ของประเทศจีน ล่องมาทางทะเลจีนใต้ และเข้าทางอ่าวไทยของประเทศเรานั้นเอง หรือไม่ก็ขึ้นฝั่งกันที่ภาคตะวันออก ของบ้านเราที่เป็นท่าเรือนั้นเอง การเข้ามาของคนแต้จิ๋วนั้น

ได้เข้ามาเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงผสมผสานเชื้อชาติเข้าด้วยกัน จนมาถึงปัจจุบันนี้เองที่คนไทย ส่วนใหญ่จะมีหน้าตารวมถึงเชื้่อ สายแต้จิ๋วด้วยเช่นกัน วัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงเรา ได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เลยก็คือ อาหาร ที่เราได้รับมาจากกลุ่ม ชาวจีนที่อพยพกันมาจากหลากหลายที่ แต่อาหารแต้จิ๋วนั้นกลับสร้างชื่อ ให้กับพวกเขาในประเทศไทย จวบจนถึงปัจจุบันนี้เอง

หากใครได้เดินไปยังเยาวราชแล้วละก็ คุณจะเจอเข้ากับวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วกันทั้งนั้น รวมถึงตำนานความเชื่อต่างๆ ที่ชาวจีนได้นำประเพณีธรรมเนียมจีน ติดตัวมาเผยแพร่ให้กับลูกหลาย จนในปัจจุบันนั้นเอง วัฒนธรรมไทยรวมถึงจีนนั้นได้รวมผสานกัน เป็นอย่างเดียวกันและอาศัยอยู่ร่วมกันได้ โดยที่ไม่ได้มีอะไรรู้สึกแปลกไปนั้นเอง

ที่เที่ยว ในเมือง

เมืองแต้จิ๋วสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

หากท่านใดมีเชื้อสายจีนแล้วละก็ ไม่ควรพลาดการเดินทาง ตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี้ รวมถึงไปบูรภัคดิ์กษัตริย์ของไทยอีกด้วย อันเป็นเมืองที่มีอารยธรรมจีน รวมมีความรุ่งเรืองมาแต่อดีต ที่เมืองนี้เคยเป็นหน้าด่านสำคัญ ในการค้ารวมถึงการเก็บภาษี และในช่วงสามก๊กที่เรารู้จักกัน เมืองแห่งนี้ยังคงมั่งคั่ง แตกต่างจากเมืองอื่นๆที่ได้รับผลจากสงครามนั้นเอง ปัจจุบันจึงเป็นเมืองที่น่าศึกษาวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ ที่เหมือนเป็นพี่น้องร่วมสายเลือด คนไทยจีนเชื้อสายแต้จิ๋วนั้นเอง สถานที่แรกคือ ศาลหานเหวินกง

ประวัติของศาลนี้เดิมที หานยี่ หรือ หานเหวินกง คือขุนนางใหญ่ที่ถูกนรเทศให้มาปกครองเมืองแต้จิ๋ว แต่ด้วยเวลานั้นเมืองแห่งนี้มีความชนบท ยากแร้งแค้นนั้นเอง ด้วยความสามารถของเขา ใช้เวลาเพียงแค่ 8 เดือนเท่านั้นทำให้เมืองอันกันดารแห่งนี้

เป็นเมืองที่เจริญขึ้นมาได้นั้นเอง ด้วยความรักของประชาชนในเมือง และการยกย่องจึงได้นำชื่อของเขา มาตั้งเป็นชื่อแม่น้ำที่ไหลผ่านใกล้เมืองว่า แม่น้ำหาน ศาลแห่งนี้จึงได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องผู้ปกครองเมืองในยุคนั้นที่วางรากฐาน ให้เมืองแห่งนี้เจริญมาอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ศาลบูชาหานหยี่ หรือ อีกชื่อที่ว่าศาลหาน    เหวินกง เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนในเมืองนี้

ให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ครั้งหนึ่ง ควรได้มาไหว้สักการะขอพรความสำเร็จ ณ ที่แห่งนี้นั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขต ซัวเถา หรือ ซ่านโถว สุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของ พระเจ้าเฉียนหลง ในปี ค.ศ. 1784 ได้รับการบูรณะใหม่ขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ล่วงปี ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากที่พระเจ้าตากสิน

สวรรณคตไปแล้ว 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีน ได้นำฉลองพระองค์และพระมาลา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทยและอีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน มอบให้กับพระญาติที่ หมู่บ้านหัวฝู่ ต่อมาเหล่าพระญาติได้สร้างสุสาน บรรจุสิ่งเหล่านี้เอาไว้สักการะ จนกระทั่งต่อมาได้รับการบูรณะพัฒนา ปัจุจุบันได้กลายเป็นอีกสถานที่เคารพอย่างหนึ่ง ของคนในเมืองนี้รวมถึงคนไทย ที่ได้มาท่องเที่ยวยังเมืองแต้จิ๋วแห่งนี้นั้นเอง

นับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตใครได้มาไหว้สุสานแห่งนี้ ถือว่าได้ใกล้ชิดกับดวงวืญญาณของพระองค์ท่านนั้นเอง เราไปกันต่อที่ วัดไคหยวน เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแต้จิ๋วเลยทีเดียว ภายในมีอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงาม บ้างส่วนของสถาปัตยกรรมที่นี้

เป็นศิลปะสมัยราชวงค์ซ่งและหยวน วัดแห่งนี้ถูกไฟไหม้หลายครั้งในอดีต แต่ก็ได้รับการบูรณะใหม่ทุกครั้ง เพราะวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในเมืองนี้เลยทีเดียว ที้นี้มีเจ้าแม่กวนอิมปางทะเลใต้ ขี่ปลาหลีฮื้อ และ องค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร

อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี้ หากใครที่ชื่นชอบการขอพรแล้วละก็ วัดแห่งนี้อาจจะตอบโจทย์คุณได้เลยทีเดียว สถานที่สุดท้ายคือ ศาลไฮตังม่า เกาะมาสือ ที่ตั้งของเกาะนี้เป็นเเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา

และเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม ไฮตังม่า ผู้คุ้มครองชาวจีนโพ้นทะเล ในการเดินเรือไปค้าขายให้รุ่งโรจน์ รวมถึงให้ปลอดภัยในการเดินทางด้วยนั้นเอง ทำให้เป็นที่สักการะของคนในแถบนี้ รวมถึงเรือทุกลำที่เข้าออกท่าเรือนี้ด้วยนั้นเอง

นอกจากนี้โดยรอบยังมีวิวธรรมชาติ ของท้องทะเลที่โอบอุ้มไปด้วยภูเขา ล้อมรอบเมืองแต้จิ๋วแห่งนี้เอาไว้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในแต้จิ๋วไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ที่อาจจะทำให้ใครหลายคน รู้สึกผูกพันธ์กับเมืองนี้เหมือนกับ เป็นเมืองพี่เมืองนี้กันเลยทีเดียว

ปัจจุบันเมืองแต้จิ๋วเป็นอย่างไร?

จากเดิมที่เมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรือง ทางการค้ามาอย่างยาวนาน รวมถึงวัฒนธรรมเฉพาะของคนแต้จิ๋ว ที่นับว่ามีอายุมากถึง 4,000 ปีเลยทีเดียว วิวัฒนาการของรากฐาน การดำเนินชีวิตรวมถึงการปกครอง ส่งผลให้ปัจจุบันนั้นเมืองแห่งนี้ มีความเจริญมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก ด้วยที่เป็นเมืองท่าสำคัญของประเทศจีน ทำให้

ประชากรในเมืองนี้มีความหนาแน่น รวมถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ในเมืองนี้ที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี จากการส่งออกที่มีมากขึ้นนั้นเอง ด้วยที่ตั้งของภูมิศาสตร์นั้น ทำให้เมืองแห่งนี้ส่งออกสินค้าไป ได้ทั่วทั้งทะเลจีนใต้เลยทีเดียว เป็นการการันตีอย่างหนึ่งถึงความเจริญของเมืองนี้ ที่มีความสำคัญต่อประเทศจีนอย่างมากเลยทีเดียว

ที่เที่ยว ในเมือง

สรุปการท่องเที่ยวเมืองแต้จิ๋วเป็นอย่างไร?

เมืองแต้จิ๋วนั้นนับว่าเป็นเมืองที่ มีวัฒนธรรมไม่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนภูมิภาคอื่นในจีน ด้วยการที่เป็นเมืองท่ามาตั้งแต่ดั่งเดิม การแลกเปลี่ยนสินค้ารวมถึงวัฒนธรรมจากที่อื่น เข้ามาเผยแพร่และทำให้เกิดการ พัฒนาวัฒนธรรรมจนมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีวิวธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยภูเขาที่ล้อมรอบเมืองแห่งนี้ รวมไปถึงทะเลที่เป็นเส้นทางการค้า มาอย่างยาวนานแล้วนั้นเอง

หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงวัฒนธรรม จะต้องประทับใจเมืองแห่งนี้ ที่เหมือนกับเป็นเครือญาติกับคนไทยนั้นเอง จึงทำให้ มองว่า เมืองแต้จิ๋ว เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับประเทศจีน

มาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นศูนย์กลาง ทางการค้าในแถบนี้ที่มีพรมแดน ติดต่อกับประเทศอื่นๆนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบรสชาติอาหารแต้จิ๋วแล้วละก็ ที่เมืองแห่งนี้มีรสชาติอาหารแต้จิ๋ว ดั่งเดิมที่ไม่เหมือนกับที่ไทยอย่างแน่นอน

กลิ่นไอของอาหารรวมถึงวัฒนธรรม ชวนให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเท่าไร หากได้มาเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ ที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของไทยอย่างหนึ่งนั้นเอง 

สุนัขใหญ่ราคาแพง

ที่เที่ยว น่าไป